POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ustawa o ochronie danych osobowych. Wszelkie informacje wysyłane do mejkmi.pl za pomocą strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) będą chronione przez firmę mejkmi.pl i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z klientem.

Przepisy antyspamowe. Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione. Osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.